Projectes

Alguns dels nostres treballs.


Projectes

Planificació estratègica d’organitzacions i sistemes.


Pla Estratègic de Cultura de Balaguer

Pla estratègic dels equipaments patrimonials del Montseny i Pla estratègic dels equipaments patrimonials de la Selva.

Coorinació del Grup de treball d’Arts Esc´èniques i Música del PECCat.

Coordinació de l’elaboració del Plan General del Teatro.

Projectes

Disseny operatiu de projectes i equipaments.


Estudis d’explotació de L’Ateneu – CMEM i del Festival (a)phonica de Banyoles.

Anàlisi de viabilitat i pla de gestió del Teatro Emperador de León.

Pla de Gestió d’El Canal, Centre d’Arts Escèniques. Salt-Girona

Proposta de Model de Gestió per al Gran Teatro Nacional del Perú.

Projectes

Gestió i desenvolupament de públics.


Pla de comunicació i gestió de públics del Museu del Cinema de Girona.

Pla Director de la programació i gestió de públics de La Seca Espai Brossa.

Pla de gestió de Públics del Teatre-Auditori de Granollers

Estudi de satisfacció i posicionament del Teatre Lliure. Barcelona.