Gran Teatro Nacional del Perú.

(2011-2013) Elaboració d’una proposta de Model de Gestió per al Gran Teatro Nacional del Perú..

El govern del país volia posar en funcionament aquest teatre nacional amb una gestió externalitzada. En paral·lel al procés constructiu, es va fer un estudi de demanda potencial i, un cop confirmada la seva viabilitat econòmica, es va elaborar una proposta de model de gestió externalitzada que pogués ser d’interès de potencials licitants internacionals. La proposta va ser contrastada amb el Ministerio de Cultura i amb ProInversión fins a la seva validació.

També es van fer, posteriorment, les gestions pertinents, assumint la funció d’Assessor de Transacció en consorci amb TP Invest, per identificar potencials licitants i assessorar-los en l’elaboració d’ofertes. En aquesta tasca es van tenir converses amb operadors de Perú, França, Espanya, Brasil, Argentina, Xile i Colòmbia.

Fotografía: Interior del Gran Teatro Nacional del Perú. Guillermo Arévalo Aucahuasi


Client: Patronato del Gran Teatro Nacional, en col∙laboració amb el Gobierno del Perú i Proinversión./
Disseny operatiu de projectes i equipaments culturals./