La Seca Espai Brossa.

Pla Director de la programació i gestió de públics 2018-2020 de La Seca Espai Brossa.

Les dificultats constatades pels responsables de l’espai escènic per incrementar la participació d’espectadors després del canvi de local i de l’aposta per una programació més completa i diversificada, van portar a elaborar un Pla Director de la programació i gestió de públics que assegurés la viabilitat futura de l’espai escènic.

A tal efecte, es van analitzar les obres programades els darrers anys i les respectives dades d’espectadors per tal d’identificar factors susceptibles de millora. Es van definir 4 itineraris de programació que encaixessin amb els perfils de demanda detectats i es van fer algunes consideracions sobre la comunicació i el model de gestió de públics.
Autor fotografia: Escenari Brossa


La Seca Espai Brossa (actual Escenari Brossa)./
Gestió i desenvolupament de públics i audiències culturals. /