Cultura de Balaguer

(2021) Pla Estratègic de Cultura de Balaguer.

El Pla Estratègic de Balaguer conté una anàlisi de la situació actual del sistema cultural de Balaguer, a partir d’informació secundària aportada per l’Ajuntament i obtinguda d’altres fonts.  L’anàlisi s’ha fer de manera participativa a través de grups de debat virtuals en els quals han participat diversos agents culturals. A partir de l’anàlisi, l’equip d’elaboració ha formulat una hipòtesi diagnòstica sobre els efectes més rellevants i els factors causals, que ha plasmat en diagrames causa-efecte.

El PEC també conté un pla d’actuació (en curs d’elaboració) estructurat en objectius, línies estratègiques i mesures, una proposta d’ordenació seqüencial en fases d’aplicació i un cronograma, així com un dispositiu de seguiment i avaluació basat en indicadors. Un cop elaborat, el PEC es donarà a conèixer als stakeholders i a la resta de població per tal que esdevingui un full de ruta per als propers anys.
Autor fotografia: Paeria de Balaguer.


Client: Ajuntament de Balaguer./
Planificació estratègica d’organitzacions i sistemes culturals./