Equipaments patrimonials del Montseny i de la Selva.

(2018 – 2019) Plans estratègics dels equipaments patrimonials del Montseny i de la Selva.

Després de la formalització del MEMGA com a Museu de Suport Territorial (MST), la direcció ha considerat necessari elaborar un pla estratègic del conjunt dels equipaments patrimonials del seu àmbit d’actuació (Montseny i La Selva interior) per tal de fer una anàlisi de necessitats i, sobre aquesta base, acordar quines havien de ser les línies d’actuació mancomunades.

A tal efecte s’ha fet una anàlisi de les necessitats funcionals de cada equipament i del conjunt del sistema patrimonial per veure quins serveis havia de desplegar el MST durants els següents anys i optimitzar els recursos disponibles. També es va definir el seu funcionament com a comunitat de pràctica per generar economies d’escala i fomentar la cooperació dels seus membres.
Autor fotografia: Museu Etnològic del Montseny.


Client: Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, d’Arbúcies./
Planificació estratègica d’organitzacions i sistemes culturals./