Teatre-Auditori de Granollers.

(2013) Elaboració del Pla de Gestió de Públics del Teatre-Auditori de Granollers.

La direcció del TA de Granollers va encarregar l’elaboració d’un PGP per assolir tres objectius: incrementar de manera significativa els ingressos d’explotació, especialment els de taquilla, avançar cap a una gestió integrada de l’oferta escènica de la ciutat i dels municipis de l’entorn territorial, i optimitzar una aplicació tecnològica recentment adquirida que permet la gestió directa del ticketing i les prestacions CRM..

El PGP conté una definició dels objectius dels propers anys en relació al desenvolupament de públics, una segmentació estratègica i una proposta de criteris de programació, preus i gestió relacional d’una base de dades d’espectadors.
Autor fotografia: Press CambraBCN


Teatre-Auditori de Granollers. /
Gestió i desenvolupament de públics i audiències culturals./