Museu del Cinema de Girona.

(2019) Pla de comunicació i gestió de públics del Museu del Cinema de Girona.

La Fundació volia disposar d’un marc d’actuació en l’ambit de la comunicació i gestió de públics.

Per elaborar-lo es va fer una anàlisi de la comunicació actual, offline i online, i de les principals mancances. Després es va fer una proposta de sistema de comunicació aprofitant les oportunitats que ofereixen les eines digitals.

A més de l’anàlisi de la comunicació, es van establir els segments prioritaris de públics objectiu, es va definir el perfil de demanda de cadascun i es va proposar un model de gestió relacional de cada segment a partir de les eines de comunicació proposades.
Autor fotografia: Museu del Cinema. Girona


Fundació Museu del Cinema /
Planificació estratègica d’organitzacions i sistemes culturals /