L’Ateneu – CMEM i el Festival (a)phònica de Banyoles.

Estudis d’explotació de L’Ateneu – CMEM i del Festival (a)phònica de Banyoles.

El primer estudi, que té com a objecte el Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM), consisteix en una anàlisi de la situació actual de l’Ateneu – CMEM i l’elaboració d’un pla d’explotació per veure el risc operacional del servei i la modalitat d’externalització més adequada, en la perspectiva d’una futura licitació d’acord amb el marc normatiu de la LCAP.

El segon estudi, que té com a objecte el Festival (a)phònica, estima el risc operacional de l’explotació per poder determinar, en el marc d’un procés de licitació, quina és la figura contractual que correspon. També indica quina ha de ser l’aportació econòmica del titular per garantir la viabilitat financera del festival.

Fotografía: L’Ateneu – CMEM


Client: Ajuntament de Banyoles./
Disseny operatiu de projectes i equipaments culturals./