Coordinació del Grup de treball d’Arts Escèniques i Música del PECCat

(2007 – 2009) Coordinació del Grup de treball d’Arts Escèniques i Música del PECCat.

L’any 2007 el DCMC va posar en marxa l’elaboració del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya. A tal efecte, va constituir una comissió de treball per a cada perfil d’equipament. La comissió d’arts escèniques i música va definir una tipologia d’espais escènics, segons nivells de complexitat funcional, i va proposar quina infraestructura i equip de gestió corresponia a cada tipus. També va analitzar la distribució d’espais escènics a Catalunya i quines eren les mancances que calia satisfer els pro

A més de la memòria del PecCat, que descriu el procés de treball i les propostes resultants, el 16 de març es va publicar el Decret 40/2010 que aprovava el Pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020.


Client: Oficina de Planificació Estratègica del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. /
Planificació estratègica d’organitzacions i sistemes culturals /