Cultura de Vic.

(2018) Pla d’Acció Cultural de Vic 2018-2025. El PAC conté d'un diagnòstic de la realitat cultural de la població, detecta les necessitats culturals més rellevants, fa una anàlisi sociodemogràfic i…

Continue ReadingCultura de Vic.