Consultoria

Planificació estratègica d’organitzacions i sistemes culturals.

La visió a mig i llarg termini de l’acció cultural, es a dir, la planificació estratègica, aporta continuïtat, estabilitat, eficiència i optimització de recursos. Amb tot, és poc habitual en l’acció cultural perquè el dia a dia consumeix l’energia disponible i, a més, hi ha una certa percepció d’inutilitat dels plans estratègics a causa de molts antecedents desencertats.

La planificació estratègica no ha de ser un exercici discursiu o una simple declaració d’intencions, ha de ser un marc d’actuació viable i avaluable. Ha de definir objectius avaluables, estratègies a desenvolupar a través d’un conjunt de mesures ordenades en el temps, i ha de partir de la diagnosi objectiva de la situació actual.

D’altra banda, si el procés d’elaboració és participatiu, el consens aconseguit augmenta el compromís i la implicació de les parts interessades.

Bissap ofereix diversos serveis en l’àmbit de la planificació estratègica d’equipaments, entitats i sistemes culturals territorials i sectorials:

  1. Diagnosi de la situació actual d’un equipament, entitat o sistema cultural.
  2. Disseny de plans estratègics d’equipaments i entitats culturals.
  3. Elaboració de plans estratègics de sistemes culturals territorials o sectorials.
  4. Realització del mapa d’equipaments culturals d’un sistema cultural.
  5. Acompanyament a processos de planificació estratègica.

Alguns projectes

planificació estratègica a Balaguer

Pla Estratègic de Cultura de Balaguer

planificació estratègica dels equipaments patrimonials del Montseny i Pla de la Selva

Pla estratègic dels equipaments patrimonials del Montseny i Pla estratègic dels equipaments patrimonials de la Selva.

Planificació estratègica dels equipaments culturals de Catalunya

Coordinació del Grup de treball d’Arts Escèniques i Música del PECCat.

Planificació estratègica, Plan general del Teatro

Coordinació de l’elaboració del Plan General del Teatro.

Estem encantats d’escoltar el que necessites.