En este momento estás viendo Com elaborar la proposta de valor d’un museu.

Com elaborar la proposta de valor d’un museu.

Descripció del curs

Els museus tenen la missió de gestionar les seves col·leccions o actius patrimonials (registrar-les, documentar-les i conservar-les). Però també han d’oferir a la ciutadania una proposta de valor del museu per tal que pugui accedir al coneixement generat i contribuir a la transformació i millora social.

La proposta de valor d’un museu és un factor clau per assolir la legitimitat social: cal treballar per tal que els ciutadans i ciutadanes percebin el valor que el museu pot aportar al desenvolupament personal i comunitari.

Però, què és la proposta de valor? Com s’elabora? Quines línies de servei, activitat i producte ha de contenir? Com puc adaptar la proposta de valor tradicional al nou context digital? Si vols, pots participar en aquest curs.

Destinataris

Responsables i treballadors d’equipaments museístics, gestors culturals en general així com estudiants i tota aquella persona interessada en l’àmbit d’estudi.

Objetius

Facilitar la competència en planificació de la proposta de valor d’un equipament museístic.

Programa

  1. Conceptualització.
    – Anàlisi dels condicionants: projecte fundacional, titular, actius, recursos, situació actual i context.
    – Exploració de les necessitats dels públics objectiu i dels beneficis cercats.
  2. Explorar i validar el contingut de la Proposta de valor.
    – Indicadors de seguiment i resultat. Comunicació i gestió relacional de les persones interessades.
  3. Anàlisi de cas:

Professorat

Jaume Colomer

Consultor especialitzat en anàlisi i planificació de sistemes culturals i en desenvolupament de públics i comunitats culturals.
Fundador i director de Bissap. Docent en diversos masters i postgraus en gestió cultural de la Universitat de Barcelona i d’altres universitats. Ha estat Director de serveis d’Educació, Cultura i Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell, comissari de Mercartes i Escenium, gerent de l’empresa Tres per 3 dedicada a la producció i exhibició teatral, i ha tingut diferents responsabilitats a les àrees de Joventut, Serveis Socials i Esports de l’Ajuntament de Barcelona.
Ha publicat diversos llibres i articles sobre cultura, arts escèniques i educació.

Conteningut relacionat

Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Greg, B.; Smith, A. (2015) Diseñando la propuesta de valor: cómo crear los productos y servicios que tus clientes están esperando. Ediciones Deusto, 2015.