Consultoría

Disseny operatiu de projectes i equipaments culturals.

Abans de la posada en funcionament d’un nou projecte o equipament cultural és convenient definir el model de gestió i explotació per assolir la màxima eficàcia i eficiència.

D’altra banda, en els projectes i equipaments que ja tenen un notable recorregut sovint es generen inèrcies organitzatives que, de vegades, bloquegen la millora contínua i posen en perill la seva continuïtat, sobretot en un context canviant com l’actual. Per aquests motius és convenient revisar si el model de gestió i explotació és l’òptim en el context actual.

També les empreses i organitzacions del tercer sector hamn de revisar el seu model de negoci i la seva organització per garantir la seva sostenibilitat i millorar la seva eficiència.

Bissap facilita la presa de decisions sobre la proposta de valor que es vol oferir als públics objectiu, i també l’organització i els recursos materials i econòmics necessaris.

Bissap ofereix diversos serveis en l’àmbit dels plans de gestió i explotació d’equipaments, projectes i organitzacions culturals.

  1. Anàlisi i valoració del model de gestió i explotació d’equipaments i projectes culturals.
  2. Elaboració de plans de gestió i explotació d’equipaments, organitzacions i projectes culturals.
  3. Elaboració de plans de negoci d’empreses culturals.
  4. Acompanyament a processos d’elaboració de plans de gestió i explotació d’equipaments i projectes culturals.

Alguns projectes

Estudis d’explotació de L’Ateneu – CMEM i del Festival (a)phonica de Banyoles.

Anàlisi de viabilitat i pla de gestió del Teatro Emperador de León.

Pla de Gestió d’El Canal, Centre d’Arts Escèniques. Salt-Girona

Proposta de Model de Gestió per al Gran Teatro Nacional del Perú.

Estem encantats d’escoltar el que necessites.