Illes Balears

(2004-2005) Elaboració d’un Model d’Escola Superior d’Art Dramàtic per a les Illes Balears (ESADIB).

En col·laboració amb Gescènic i la Fundació Teatre del Mar, per encàrrec del Govern de les Illes Balears, es va definir un model (estructura i curriculum formatiu) de la futura Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears a partir de l’anàlisi de diverses ESAD de l’Estat i d’altres països.

També es va fer un estudi de mercat per conèixer la demanda potencial i les oportunitats de sortides professionals en la pròpia comunitat, per tal de validar la necessitat de constituir-la.


Client: Govern de les Illes Balears./
Altres./