Plataforma Insulares

(2020) Estudio sobre las desigualdades de los territorios insulares de España en el consumo y contribución a las artes escénicas.

L’estudi, promogut per la Plataforma Insulares (formada per les associacions Réplica i Illescena), amb el finançament de Canarias Cultura en Red i de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, conté una anàlisi dels factors que incideixen, de manera més rellevant, en la desigualtat d’oportunitats en la producció i explotació d’espectacles per part de les companyies que operen en territoris insulars.

L’estudi s’ha fet a partir de l’anàlisi d’indicadors d’oferta i demanda, del programa Platea i les convocatòries d’ajuts dels respectius governs autonòmics, i d’una enquesta als operadors insulars i a una mostra de peninsulars. Conté un mapa de factors de desigualtat territorial, una diagnosi causa-efecte i una proposta de recomanacions per reduir o eliminar les desigualtats identificades.


Client: Plataforma Insulares (Illescena i Réplica)./
Planificació estratègica d’organizacions i sistemes culturals./