En este momento estás viendo Elaborar el model de governança d’un equipament o sistema cultural

Elaborar el model de governança d’un equipament o sistema cultural

Descripció del curs

Els governs jeràrquics ja no són eficients, per més competent que sigui la persona que tingui aquesta responsabilitat. La complexitat i liquiditat de la societat actual obliga a trobar solucions complexes i múltiples a les nostres necessitats col·lectives. Per a això, fa falta que totes les parts interessades contribueixin a la seva exploració, valoració i presa de decisions.

La governança participativa o en xarxa és una metodologia que es basa en la intel·ligència col·lectiva per a aconseguir el govern satisfactori d’equipaments i sistemes culturals. No és una utopia. Es basa en resultats empírics.

La transició d’un govern jeràrquic a un model de governança participativa és un procés planificat de mitjà o llarg recorregut. Si t’interessa conèixer la seqüència metodològica d’aquest procés, pots participar en aquest webinar.

Destinataris

Responsables d’equipaments i projectes culturals. Responsables polítics i tècnics d’Ajuntaments i Governs regionals.

Objetius

Conèixer els elements d’un model de governança participativa per a poder-la implementar en un equipament, projecte o comunitat territorial.

Programa

1. Conceptualització.
– L’equipament o sistema cultural com a comunitat d’interès.
– Lògica de funcionament d’una comunitat d’interès.
– Beneficis de la gestió comunitària de projectes i recursos culturals. Elinor Ostrom.

2. Elements d’una bona governança.
– Implicació de les parts interessades o stakeholders.
– El sistema de presa de decisions i de regulació del funcionament.
– El procés de transició d’un govern jeràrquic a una governança participativa.

3. Anàlisi de cas: el model de governança dels museus de Catalunya (entrevista a Xevi Collell, Director de l’Espai Cràter de l’Ajuntament d’Olot.

Professorat

Jaume Colomer

Consultor especialitzat en anàlisi i planificació de sistemes culturals i en desenvolupament de públics i comunitats culturals.
Fundador i director de Bissap. Docent en diversos masters i postgraus en gestió cultural de la Universitat de Barcelona i d’altres universitats. Ha estat Director de serveis d’Educació, Cultura i Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell, comissari de Mercartes i Escenium, gerent de l’empresa Tres per 3 dedicada a la producció i exhibició teatral, i ha tingut diferents responsabilitats a les àrees de Joventut, Serveis Socials i Esports de l’Ajuntament de Barcelona.
Ha publicat diversos llibres i articles sobre cultura, arts escèniques i educació.

Contingut relacionat

  1. Bonet, L. (2018) Per un canvi del model de governança i de prioritats en la distribució dels pressupostos públics de cultura. Llegeix aquí el document.
  2. Innerarity, Daniel (2015) Ciudades culturalmente inteligentes. CGLU – Agenda 21 de la cultura. Llegeix aquí el document.
  3. Instituto de gobernanza democrática.