Programa CaixaEscena

(2011-19) Assessorament al programa CaixaEscena de l’Obra Social de La Caixa.

Primer es va fer una anàlisi qualitativa de la participació de docents dels IES en el programa CaixaEscena. Després es va fer la proposta i implementació d’un sistema d’avaluació basat en indicadors. A continuació es va fer una proposta d’ordenació sistèmica del programa i s’ha anat a presentar l’experiència en diversos fórums de debat.

Durant vuit anys s’ha fet un acompanyament als responsables del programa en el procés de millora i sistematització.


Client: Fundació bancària la Caixa./
Altres./