Teatre Lliure

Estudi de satisfacció i posicionament del Teatre Lliure.

La finalitat primordial de l’estudi és conèixer els factors subjectius que intervenen en la relació entre el teatre i els seus espectadors.

L’estudi aporta coneixement sobre allò que busquen els espectadors del Teatre LLiure en l’experiència teatral i quins factors incideixen en l’elecció d’una obra. També sobre la percepció que tenen respecte a la programació, les instal.lacions i serveis, els preus, la marca Teatre Lliure i el seu posicionament en el mapa teatral de la ciutat.

També aporta coneixement sobre els atributs que consideren que ha de tenir una sala per tal que l’escullin com a proveïdora habitual de continguts teatrals i quins factors fan que un espectador adquireixi o no alguna modalitat d’abonament.

Fotografa: Teatre Lliure, Jorge Franganillo. Creative Commons.


Client: Ajuntament de Vic – CERC./
Planificació estratègica d’organizacions i sistemes culturals./