Cercle de Cultura

(2011-21) Secretaria Tècnica del Cercle de Cultura

Des del 2011, Bissap gestiona la secretaria tècnica del Cercle de Cultura, una associació cultural que vol oferir un espai de debat transversal i independent per a l’observació, anàlisi, avaluació i prescripció de la cultura a Catalunya, per tal d’obtenir el reconeixement social i esdevenir un referent, amb la finalitat de contribuir a la millora de la percepció social del valor de la cultura en el desenvolupament econòmic i social i contribuir a recuperar la centralitat de la cultura en la vida col·lectiva i en l’acció de govern.

La ST porta les gestió de la dinàmica associativa i la producció de l’activitat que el CC duu a terme. La ST també ha dut a terme la coordinació executiva del Fòrum Cultura 2020.

Fotografía: L’Ateneu – CMEM


Client: Cercle de Cultura./
Altres./