La gent jove de Catalunya.

(2020) Factors que incideixen en la participació cultural de la gent jove de Catalunya.

El projecte és un estudi qualitatiu que ha permès elaborar un mapa dels factors que més incideixen en la decisió del jovent de participar en unes determinades pràctiques culturals i de no participar en d’altres, a partir de la celebració de grups focals amb joves de diferents perfils i àmbits territorials. Es basa en un estudi anterior, dirigit per Antoni Ariño, sobre les pràctiques culturals de la joventut catalana.

A partir dels resultats de l’estudi, amb la col·laboració d’un grup d’experts, es va elaborar una proposta de criteris d’actuació que volen facilitar la participació cultural del jovent, per tal que siguin tinguts en compte pels responsables de polítiques culturals, educatives i de joventut.


Client: CONCA Consell Nacional de les Arts i la Cultura./
Planificació estratègica d’organitzacions i sistemes culturals./