El Canal, Centre d’Arts Escèniques.

(2019) Pla de Gestió d’El Canal, Centre d’Arts Escèniques

El Canal, Centre d’Arts Escèniques de Salt-Girona, ubicat a l’antiga fàbrica Coma Cros de Salt, va ser creat pel Consorci d’Arts Escèniques de Salt-Girona.

Inaugurat l’any 2013 amb la voluntat de produir i coproduir espectacles de primera línia des de l’àrea urbana de Girona amb vocació internacional i en contacte amb els grans centres de producció dramàtica i de fer créixer l’autoria catalana i, en col·laboració amb el Festival Temporada Alta, convertir-se en referent de creació per al sud d’Europa a nivell teatral.

El Pla de Gestió, elaborat a partir de la consulta a les parts interessades, defineix la seva missió, línies d’activitat, funcionalitat dels espais, pla d’usos, model de gestió (diferenciant els serveis de gestió directa i externalitzats) i model de governança.


Client: Consorci d’Arts Escèniques de Salt-Girona./
Disseny operatiu de projectes i equipaments culturals./