Consultoría

Gestió i desenvolupament de públics o audiències culturals.

El desenvolupament de públics culturals són un factor clau i imprescindible per a la bona gestió i sosteniment de qualsevol projecte o equipament cultural. Les restriccions derivades de la pandèmia s’han reduït, en la majoria de pràctiques presencials, la participació de públics.

En tots els casos és convenient definir quins són els públics objectiu i la seva segmentació estratègica, quina proposta de valor convé oferir a cada segment (presencial, virtual ihíbrida), com s’hi pot entrar en contacte, quina relació es vol construir amb ells, i quina és la metodologia més adequada.

En projectes ja consolidats és convenient revisar si els públics participants són els intencionals i com es poden ampliar i desenvolupar a nivell quantitatiu i qualitatiu, afavorint, si s’escau, la seva implicació en el funcionament i governança del projecte.

Bissap ofereix diversos serveis en l’àmbit de la gestió i desenvolupament de públics:

  1. Anàlisi dels publics d’organitzaciones culturals.
  2. Elaboració de plans de gestió i desenvolupament de públics culturals.
  3. Acompanyament a processos d’elaboració de plans de gestió i desenvolupament de públics.

Alguns projectes

Pla de comunicació i gestió de públics del Museu del Cinema de Girona.

Pla Director de la programació i gestió de públics de La Seca Espai Brossa.

Pla de gestió de Públics del Teatre-Auditori de Granollers

Estudi de satisfacció i posicionament del Teatre Lliure. Barcelona.

Estem encantats d’escoltar el que necessites.