Novembre’21:Com elaborar la proposta de valor d’un museu.

Novembre’21:Com elaborar la proposta de valor d’un museu.

Descripció del curs

Els museus tenen la missió de gestionar les seves col·leccions o actius patrimonials (registrar-les, documentar-les i conservar-les). Però també han d’oferir a la ciutadania una proposta de valor del museu per tal que pugui accedir al coneixement generat i contribuir a la transformació i millora social.

La proposta de valor d’un museu és un factor clau per assolir la legitimitat social: cal treballar per tal que els ciutadans i ciutadanes percebin el valor que el museu pot aportar al desenvolupament personal i comunitari.

Però, què és la proposta de valor? Com s’elabora? Quines línies de servei, activitat i producte ha de contenir? Com puc adaptar la proposta de valor tradicional al nou context digital? Si vols, pots participar en aquest curs.

Destinataris

Responsables i treballadors d’equipaments museístics, gestors culturals en general així com estudiants i tota aquella persona interessada en l’àmbit d’estudi.

Objetius

Facilitar la competència en planificació de la proposta de valor d’un equipament museístic.

Programa

  1. Conceptualització.
    – Anàlisi dels condicionants: projecte fundacional, titular, actius, recursos, situació actual i context.
    – Exploració de les necessitats dels públics objectiu i dels beneficis cercats.
  2. Explorar i validar el contingut de la Proposta de valor.
    – Indicadors de seguiment i resultat. Comunicació i gestió relacional de les persones interessades.
  3. Anàlisi de cas: Museu de la Vida Rural de l’Espluga del Francolí (entrevista a Gemma Carbó, Directora).

Professorat

Fotografia d'en Jaume Colomer

Jaume Colomer

Consultor especialitzat en anàlisi i planificació de sistemes culturals i en desenvolupament de públics i comunitats culturals.
Fundador i director de Bissap. Docent en diversos masters i postgraus en gestió cultural de la Universitat de Barcelona i d’altres universitats. Ha estat Director de serveis d’Educació, Cultura i Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell, comissari de Mercartes i Escenium, gerent de l’empresa Tres per 3 dedicada a la producció i exhibició teatral, i ha tingut diferents responsabilitats a les àrees de Joventut, Serveis Socials i Esports de l’Ajuntament de Barcelona.
Ha publicat diversos llibres i articles sobre cultura, arts escèniques i educació.

Fotografia de la Gemma Carbó

Gemma Carbó

Directora del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla. És gestora cultural i doctora en ciències de l’educació en l’àmbit de les polítiques culturals i educatives.
Interessada des de sempre en les connexions entre el món de la cultura, l’educació i el desenvolupament sostenible. La seva aposta és per la cultura  com a  centre de les polítiques públiques i com a eina de transformació social. És docent en l’àmbit de la pedagogia i la gestió cultural en aquesta i en d’altres universitats. Forma part del Consell rector del Museu Nacional de Ciència i Tècnica de Catalunya i del comitè científic de la revista Periférica Internacional per a l’anàlisi de la cultura i les polítiques culturals. 
Ha impulsat la creació de l’associació de Conarte Internacional per a les arts a l’educació i és presidenta de la Fundació Interarts que treballa en clau de cooperació cultural internacional.  

Informació important

Dates 2, 9 i 16 de novembre 2021.
Horaris: de 9:30 h. a 11:00 h.
Preu: 18€
Idioma: Castellà.
Durada: 3 sessions (4,5 hores)
Nivell: Iniciació
Format: en línia.

Cadascuna de les sessions tindrà una durada habitual de 90 minuts per a garantir el manteniment d’un nivell òptim d’atenció.

S’oferirà als participants documentació de suport.

Les places al curs són limitades. La participació en el mateix està sotmesa al pagament de la tarifa pertinent.

L’admissió es farà segons l’ordre d’inscripcions. El nombre màxim de participants és de 25 persones per a facilitar la interacció entre els participants.

Les dates indicades en cada curs podran ser modificades de manera excepcional en aquells casos en els quals s’arribi al mínim de participants establert (15). En aquest cas, es posposarà la seva realització a una data posterior.

Preu: 18€
Mètode de pagament

Si desitges formalitzar la teva subscripció en el curs, si us plau, efectua el teu pagament amb targeta en el següent enllaç.

Formulari de consulta

Conteningut relacionat

Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Greg, B.; Smith, A. (2015) Diseñando la propuesta de valor: cómo crear los productos y servicios que tus clientes están esperando. Ediciones Deusto, 2015.